Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

Udział w projektach badawczych

red. Beata Mossety-Leszczak
 1. Pseudoklasyczne modele procesów polimeryzacji i depolimeryzacji, grant nr 3 T09A 038 011, 1996-98, wykonawca.
 2. Nienasycone żywice poliestrowe o zmniejszonej zawartości styrenu, grant celowy nr 3 T09B 590 98 C/3798, 1998-2000, wykonawca.
 3. Synteza i przemiany polimerów hiperrozgałęzionych. Modelowanie i weryfikacja eksperymentalna, grant badawczy nr 3 T09A 069 19, 2000-02, wykonawca.
 4. Synteza i właściwości wybranych monomerów epoksydowych z mezogenem, grant promotorski nr 7 T09B 076 20, 2001-03, wykonawca.
 5. Badania nad wykorzystaniem kompleksów chromu, kobaltu i żelaza w wybranych przemianach związków epoksydowych, grant badawczy nr 3 T09B 078 19, 2001-03, wykonawca.
 6. Zastosowanie hydrożeli polimerowych do procesu formowania proszków ceramicznych metodą odlewania z gęstwy żelującej, grant badawczy nr 4 T09B 125 22, 2002-04, wykonawca.
 7. Ceramiczne tworzywa porowate o strukturze piany wytwarzane metodą odlewania z gęstwy żelującej, grant badawczy nr 3 T09 B 048 28, 2005-08, wykonawca.
 8. Synteza i właściwości fizykochemiczne polimerów hiperrozgałęzionych, grant badawczy nr 3 T09B 083 29, 2005-08, wykonawca.
 9. Synteza, charakterystyka i utwardzanie ciekłokrystalicznych monomerów diepoksydowych, grant badawczy własny nr N205 060 31/2543, 2006-09, kierownik projektu.
 10. Bezhalogenowe, uniepalnione kompozycje nienasyconych żywic poliestrowych, grant nr N R05 0001 06/2009, 2009-10, wykonawca.
 11. Poliuretanowe lakiery proszkowe o obniżonej swobodnej energii powierzchniowej, grant badawczy nr N N507 503338, 2010-13, wykonawca.
 12. Wpływ stopnia uporządkowania płaszczyzn grafenowych nano- i mikronapełniaczy węglowych na strukturę i właściwości kompozytów polimerowych, grant nr 2012/05/B/ST5/00386, 2013-15, wykonawca
 13. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym projekt POIG.01.01.02-00-015/08-00, 2008-15, wykonawca w zadaniu badawczym ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie.
 14. Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych, projekt UDA-POIG.01.03.01-30-173/09, 2010-14, wykonawca zadań badawczych realizowanych w PRz.
 15. Badania nad technologią otrzymywania polimerów biodegradowalnych z udziałem wybranych makroinicjatorów wielowodorotlenowych, projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie: Konkurs na projekty B+R, Nr projektu: F3_76. Realizacja projektu: 01.2020 – 31.07.2020; charakter udziału w projekcie - wykonawca. Numer umowy: 01/PRZ/1/DG/PCI/2019.
 16. Badania nad syntezą nowych wielofunkcyjnych środków sieciujących do niskotemperaturowych farb i lakierów proszkowych, projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie: Konkurs na projekty B+R, Nr projektu: F_3_22. Realizacja projektu: 01.2020 – 31.07.2020; charakter udziału w projekcie – wykonawca. Numer umowy: 23/PRZ/1/DG/PCI/2019.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję