Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Publikacje naukowe

red. Beata Mossety-Leszczak
 1. Bukowska, W. Bukowski, B. Mossety-Leszczak, „Synthesis of Glycidyl Esters”, J. Chem. Tech. Biotechnol., 74(12), 1999, 1145-1148.
 2. Mossety-Leszczak, P. Wojciechowski, H. Galina, J. Ulański, „Synteza monomerów epoksydowych zawierających grupy mezogeniczne", Polimery-W, 2001, 46(5), 374-376.
 3. Fabia, H. Galina, B. Mossety-Leszczak, J. Ulański, P. Wojciechowski, A. Włochowicz, „Synthesis of liquid crystalline epoxy monomers”, Liquid Crystals: Chemistry, Physics, and Applications, J. Rutkowska, S.J. Klosowicz, J. Zielinski (ed.), Proceedings of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2002, 4759, 60-66 (XIV Conference on Liquid Crystals: Chemistry, Physics, And Applications, Zakopane, 3-7.09.2001).
 4. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, L. Okrasa, G. W. Bak, H. Galina, J. Ulański, „The dielectric relaxations in new liquid crystalline diepoxy monomer”, Liquid Crystals: Chemistry, Physics, and Applications, J. Rutkowska, S.J. Klosowicz, J. Zielinski (ed.), Proceedings of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2002, 4759, 321-326 (XIV Conference on Liquid Crystals: Chemistry, Physics, And Applications, Zakopane, 3-7.09.2001).
 5. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, „Synteza i sieciowanie nowych ciekłokrystalicznych monomerów epoksydowych” (Synthesis and curing of new liquid crystalline epoxy monomers), Polimery-W, 2003, 48(7-8), 511-519.
 6. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, G.W. Bąk, T. Pakuła, „Phase transitions and molecular properties of new divinyl and diepoxy compounds", Liq. Cryst., 2004, 31(4), 525-534.
 7. Mossety-Leszczak, „Synteza i właściwości wybranych monomerów epoksydowych z mezogenem”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Chemia, 2004, 216(19), 85-101.
 8. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, H. Galina, G. W. Bąk, T. Pakula, „Development of liquid crystalline order during cure of mesogenic epoxy resins”, Macromol. Symp., 2005, 227(1), 149-160.
 9. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, G. W. Bąk, H. Galina, T. Pakuła, „Procesy relaksacyjne w sieciowanych diepoksydowych materiałach ciekłokrystalicznych”, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Fizyka, 2005, z. VI-VII, 439-445.
 10. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, G. W. Bąk, „Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe z mezogenicznym ugrupowaniem bifenylowym”, Przem. Chem., 2006, 85(8-9), 956-958.
 11. Włodarska, G. Bąk, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, T. Pakuła, „Dielectric monitoring of curing process for some epoxide-amine thermosets”, J. Non-Cryst. Solids, 2007, 353(47-51), 4371-4375.
 12. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Liquid-crystalline epoxy resins”, J. Appl. Polym. Sci., 2007, 105(1), 224-228.
 13. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, G. W. Bąk, H. Galina, „Curing proces and the curing product of a nematic epoxy resin containing ester groups”, Scientific Bulletin. Physics No 1010, Technical University of Łódź, 2007, 28, 95-102.
 14. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, H. Galina, G. W. Bąk, „Comparing liquid crystalline properties of two epoxy compounds based on the same azoxy group”, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2008, 490(1), 52-66.
 15. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, M. Kowalik, K. Łokaj, Z. Florjańczyk, „Żywice i sieci epoksydowe o właściwościach anizotropowych”, Polimery-W, 2009, 54(10), 719-726.
 16. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, G.W. Bąk, H. Galina, and R. Ledzion, „Liquid crystalline polymer networks based on a nematic epoxy resin with azoxy group”, Opto-Electron. Rev., 2009, 17(2), 105-111.
 17. Włodarska, G.W. Bąk, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Influence of liquid crystalline ordering on the properties of selected cured nematic epoxy materials”, J. Mater. Process. Tech., 2009, 209(4), 1662-1671.
 18. Włodarska, A. Schönhals, G. W. Bąk, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Molecular mobility of diepoxy nematics studied by dielectric spectroscopy”, J. Non-Cryst. Solids, 2010, 356(11-17), 828-832.
 19. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, U. Szeluga, H. Maciejewski, „Anisotropic epoxy networks”, Macromol. Symp., 2010, 291-292(1), 127-136.
 20. Oleksy, M. Heneczkowski, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, G. Budzik, „Uniepalnione kompozyty epoksydów”, Inżynieria Materiałowa, 2010, 31(5), 1372-1377.
 21. Włodarska, M. Izdebski, G. W. Bąk, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Conductivity in cured epoxy resins containing a biphenyl unit”, Scientific Bulletin. Physics No 1082, Technical University of Łódź, 2010, 31, 87-96.
 22. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, „Synthesis and phase transitions of mesogenic compounds with functional groups in the tail”, Phase Transit., 2011, 84(1), 15-28.
 23. Mossety-Leszczak, „Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe jako matryce kompozytów i nanokompozytów”, Polimery-W, 2012, 57(3), 183-191.
 24. Oleksy, R. Oliwa, M. Heneczkowski, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, G. Budzik, „Kompozyty żywicy epoksydowej z modyfikowanymi bentonitami dla potrzeb przemysłu lotniczego” (Composites of epoxy resin with modified bentonites for aviation industry), Polimery-W, 2012, 57(3), 228-235.
 25. Włodarska, M. Partyka, G. W. Bąk, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, Z. Florjańczyk, K. Łokaj, „Electric conductivity in epoxy matrix with nanoparticles”, Scientific Bulletin Łódź, Tech. University, No 11392, Physics, 2012, 33, 109-114.
 26. Mossety-Leszczak, P. Ostyńska, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz, H. Galina, „Sieciowanie żywicy epoksydowej Epidian®6 zawierającej reaktywny napełniacz krzemoorganiczny - analiza metodą różnicowej kalorymetrii różnicowej”, Polimery-W, 2013, 58(3), 212-218.
 27. Balawejder, B. Mossety-Leszczak, I. Poplewska, H. Lorenz, A. Seidel-Morgenstern, W. Piatkowski, D. Antos, „Modeling and predictions of solid–liquid equilibria for citalopram oxalate as a representative of a solid solution forming system”, Fluid Phase Equilibr., 2013, 346, 8-19.
 28. Włodarska, A Dziewirz, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, G.W. Bak, „Liquid crystal epoxide network based on azoxy mesogen - electrical properties”, Eur. Phys. J. Appl. Phys., 2013, 63(2): 20201, 1-7.
 29. Włodarska, A. Maj, B. Mossety-Leszczak, G. W. Bak, H. Galina, L. Okrasa, M. Izdebski, „Liquid crystal epoxy resins based on biphenyl group cured with aromatic amines - studied by dielectric spectroscopy”, J. Polym. Res., 2013, 20(9):227, 1-8.
 30. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, H. Galina, M. Dutkiewicz, „Właściwości termiczne i dielektryczne silseskwioksanów z azowymi ugrupowaniami mezogenicznymi”, Polimery-W, 2013, 58(10), 733-740.
 31. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, M. Kowalik, K. Łokaj, „Liquid-crystalline epoxy resins as matrices in nanocomposites with anisotropic fillers”, Macromol. Symp., 2013, 329(1), 193-201.
 32. Miniewicz, J. Girones, P. Karpinski, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Dutkiewicz, „Photochromic and nonlinear optical properties of azo-functionalized POSS nanoparticles dispersed in nematic liquid crystals”, J. Mater. Chem. C, 2014, 2(3), 432-440.
 33. Szeluga, S. Pusz, B. Nagel, S. Czajkowska, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Epoxy/carbon composites. The curing behaviour and morphology depended on the degree of structure order”, Geoconference on Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future, vol. I (SGEM 2014), Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 2014, I, 69-75 (International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2014; Albena, Bułgaria, 17-26.06.2014).
 34. Miniewicz, M. Tomkowicz, P. Karpinski, L. Sznitko, B. Mossety-Leszczak, M. Dutkiewicz, „Light sensitive polymer obtained by dispersion of azo-functionalized POSS nanoparticles”, Chem. Phys., 2015, 456, 65-72.
 35. Mossety-Leszczak, A. Strachota, B. Strachota, M. Steinhart, M. Šlouf, „The orientation-enhancing effect of diphenyl aluminium phosphate nanorods in a liquid-crystalline epoxy matrix ordered by magnetic field”, Eur. Polym. J., 2015, 72, 238-255.
 36. Mossety-Leszczak, P. Ostyńska, H. Galina, „Epoxy Elastomers Modified with Silsesquioxane”, Macromol. Symp., 2015, 358(1), 28-34.
 37. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, „Liquid-crystalline epoxy thermosets as matrices for ordered nanocomposites - a summary of experimental studies”, Polym. Composites, 2017, 38(2), 277-286.
 38. Wlodarska, B. Mossety-Leszczak, „Phase transitions and dielectric properties in a symmetric liquid crystalline compound with central triaromatic group”, Eur. Phys. J. Appl. Phys., 2017, 79: 10202, 1-8.
 39. Stankiewicz B., Mossety-Leszczak B., Byczyński Ł., Kisiel M., „Synergistic effect on the degradation rate of pultruded glass fiber-reinforced polymer bridge panel after 20 years of exploitation”, J. Compos. Mater., 2018, 52(18), 2527-2535.
 40. Włodarska M., Mossety-Leszczak B., Bąk G., Kisiel M., Dłużniewski M., Okrasa L., „Epoxy matrix with triaromatic mesogenic unit in dielectric spectroscopy observation”, Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc., 2018, 194, 102-110.
 41. Mossety-Leszczak B., Kisiel M., Szałański P., Włodarska M., Szeluga U., Pusz S., „The influence of a magnetic field on the morphology and thermomechanical properties of a liquid crystalline epoxy carbon composite”, Polym. Composites, 2018, 39(S4), 2573-2583.
 42. Kisiel M., Mossety-Leszczak B., Frańczak A., Szczęch D., „Quantitative analysis of the polymeric blends”, Prog. Rubber Plast. Recycl. Technol., 2019, 35(2), 1-15.
 43. Mossety-Leszczak B., Kisiel M., Lechowicz J.B., Buszta N., Ostatek R., Włodarska M., „Analysis of curing reaction of liquid-crystalline epoxy compositions by using temperature-modulated DSC TOPEM®”, J. Therm. Anal. Calorim., 2019, 138, 2435–2444.
 44. Horodecka S., Strachota A., Mossety-Leszczak B., Šlouf M., Zhigunov A., Vyroubalová M., Kaňková D., Netopilík M., „Meltable copolymeric elastomers based on polydimethylsiloxane with multiplets of pendant liquid-crystalline groups as physical crosslinker: A self-healing structural material with a potential for smart applications”, Eur. Polym. J., 2020, 137, 1-23.
 45. Kisiel M., Mossety-Leszczak B., „Development in liquid crystalline epoxy resins and composites - A review, Eur. Polym. J., 2020, 124,1-12, (Article number: 109507).
 46. Horodecka S., Strachota A., Mossety-Leszczak B., Strachota B., Šlouf M., Zhigunov A., Vyroubalová M., Kaňková D., Netopilík M., Walterová Z., „Low-temperature meltable elastomers based on linear polydimethylsiloxane chains alpha, omega-terminated with mesogenic groups as physical crosslinkers: a passive smart material with potential as viscoelastic coupling. Part I: synthesis and phase behawior”, Polymers, 2020, 12(11), 1-27 (Article number 2476).
 47. Horodecka S., Strachota A., Mossety-Leszczak B., Kisiel M., Strachota B., Šlouf M., „Low-temperature-meltable elastomers based on linear polydimethylsiloxane chains alpha, omega-terminated with mesogenic groups as physical crosslinker: a passive smart material with potential as viscoelastic coupling. Part II - viscoelastic and rheological properties”, POLYMERS, 2020, 12(12), 1-31 (Article number 2840).
 48. Marchel M., Mossety-Leszczak B., Walczak M., „Maize (Zea mays) reaction in response to rubber rag additive into the soil”, Environmental Protection and Natural Resources, 2020, 31(No 1(31)), 1-7.
 49. Kisiel M., Mossety-Leszczak B., Strachota B., Strachota A., „Achieving structural anisotropy of liquid crystalline epoxy by manipulation with crosslinking parameters, EXPRESS Polym. Lett., 2021, 274-287.
 50. Włodarska M., Mossety-Leszczak B., „DFT Studies of Selected Epoxies with Mesogenic Units-Impact of Molecular Structure on Electro-Optical Response, Int. J. Mol. Sci., 2021, 2021, 22, 3424:1-19.

 

Publikacje w materiałach pokonferencyjnych

red. Beata Mossety-Leszczak
 1. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, K. Łokaj, Z. Florjańczyk, „Badanie wpływu pola magnetycznego na stopień uporządkowania ciekłokrystalicznych żywic i kompozytów epoksydowych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Chemia, 2009, 263(20), 103-106 (Konferencja XIV Profesorskie Warsztaty Naukowe „Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych”, Krasiczyn, 14-17.06.2009).
 2. Galina, M. Heneczkowski, M. Oleksy, B. Mossety-Leszczak, „Palność materiałów polimerowych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Chemia, 2009, 263(20), 33-36 (Konferencja XIV Profesorskie Warsztaty Naukowe „Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych”, Krasiczyn, 14-17.06.2009).
 3. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, H. Galina, „Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe i ich zastosowania”, Materiały Polimerowe, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010, 59-64 (Konferecja Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11.06.2010).
 4. Oleksy, M. Heneczkowski, R. Oliwa, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Kompozyty nienasyconej żywicy poliestrowej z dodatkiem bentonitów modyfikowanych silseskwioksanami”, Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2011, wyd. Tempo, Wrocław 2011, 275-279 (XX Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, Wrocław, 12-14.09.2011).
 5. Galina, B. Mossety-Leszczak, P. Ostyńska, „Badanie reaktywności metodami analizy termicznej”, Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2011, wyd. Tempo, Wrocław 2011, 55-59 (XX Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, Wrocław 12-14.09.2011).
 6. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, M. Kowalik, „Określenie wpływu pola magnetycznego na właściwości utwardzonych ciekłokrystalicznych kompozycji epoksydowych”; Materiały Polimerowe, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Spychaja i Ewy Wiśniewskiej, wyd. ZUT, Szczecin 2013, 93-94 (Konferencja Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7.06.2013)
 7. Ostyńska, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Reaktywność sferokrzemianów zawierających ugrupowania epoksydowe i ich kompozycje”; Materiały Polimerowe, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Spychaja i Ewy Wiśniewskiej, wyd. ZUT, Szczecin 2013, 293-294 (Konferencja: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7.06.2013)
 8. Szeluga U., Pusz S., Nagel B., Czajkowska S., Mossety-Leszczak B., Galina H., "Epoxy/carbon composites. The curing behaviour and morphology depended on the degree of structure order", International Multidisciplinary Scientific GeoConferences 14 th SGEM 2014, Micro and Nano Technologies and Advances in Biotechnology (17-26.06.2014, Albena), Publisher: STEF92 Technology Ltd., 69-75.

Rozdział w monografii

red. Beata Mossety-Leszczak
 1. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, „Liquid Crystallinity in Polymers – Liquid Crystalline Epoxy Resins”, rozdział w monografii: Liquid Crystalline Organic Compounds and Polymers as Materials XXI Century: From Synthesis to Applications (pod red. A. Iwan, E. Schab-Balcerzak), Wyd. Transworld Research Network, Kerala, India, 2011 (ISBN 978-81-7895-523-0), 125-152.

Wystąpienia konferencyjne

red. Beata Mossety-Leszczak

Wystąpienia na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

 • prezentowane osobiście:
 1. Fabia, H. Galina, B. Mossety-Leszczak, J. Ulański, P. Wojciechowski, A. Włochowicz, „Synthesis of liquid crystalline epoxy monomers”, Konferencja: XIV Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications), CLC 2001, Zakopane, 3-7.09.2001 (poster).
 2. Bąk, H. Galina, B. Mossety-Leszczak, T. Pakuła, M. Włodarska, „Synthesis and characterization of new liquid-crystalline epoxy monomer and anisotropic curing”, Konferencja: Polymer Networks 2002, Functional Networks and Gels, 16th Polymer Networks Group Meeting, Autrans, Francja, 2-6.09.2002 (poster).
 3. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, G.W. Bąk, „Epoxy resins containing mesogenic units”, Konferencja: Nanostuctured Polymers and Polymer Nanocomposies, Praga, Czechy, 8-12.07.2007 (poster).
 4. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, R. Stagraczyński, E. Szwajczak, „Anisotropic polymer networks”, Konferencja: Baekeland Symposium 2007, Thermosets: 100 years after Bakelite, Ghent, Belgia, 23-26.09.2007 (poster).
 5. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, M. Kowalik, Z. Florjańczyk, K. Łokaj, „The effect of magnetic field on the order degree of nanofillers in liquid crystalline epoxy matrix”, Konferencja: Polymers for Advanced Technologies 2011, Łódź, 2-5.10.2011 (poster).
 6. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, Z. Florjańczyk, „Liquid-crystalline epoxy resins as ordered matrices in nanocomposites for aerospace industry”, Konferencja: Polymer Networks 2012, Jackson Hole, USA, 12-16.08.2012 (komunikat ustny).
 7. Mossety-Leszczak, A. Strachota, B. Strachota, R.E. Śliwa, „The effect of magnetic field on the morphology and thermomechanical properties of liquid crystalline epoxy composites with anisotropic fillers”; Konferencja: 22nd Polymer Networks Group Meeting (PNG) and the 10th Gel Symposium, Tokyo, Japonia, 10-14.11.2014 (komunikat ustny).
 8. Mossety-Leszczak B., Pilch-Pitera B., Byczyński Ł., „Formation of the hydrophobic thermosetting polyurethane powder clear coatings”, Konferencja: The Polymer Networks Group Meeting PNG 2016, Stockholm, Szwecja, 19-23.06.2016, (poster).
 9. Mossety-Leszczak B., Galina H., Puczkowska N., Szałański P., Szeluga U., Włodarska M., „Carbon composites based on liquid crystalline epoxy resin”, Konferencja: The Polymer Networks Group Meeting PNG 2016, Stockholm, Szwecja, 19-23.06.2016, (poster).
 10. Mossety-Leszczak B., Kisiel M., Lechowicz J.B., Włodarska M., „Analysis of curing reaction of liquid-crystalline epoxy compositions by using temperature modulated DSC (TOPEM®)”; Konferencja: The 12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC12), Brasov, Rumunia, 27-30.08.2018 (komunikat ustny).
 11. Walczak M., Lechowicz J.B., Mossety-Leszczak B., „Thermal properties of star branched polymers with biodegradable arms”; Konferencja: The 12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC12), Brasov, Rumunia, 27-30.08.2018 (poster).
 • prezentowane przez współautorów:
 1. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, L. Okrasa, G. W. Bąk, H. Galina, J. Ulański, „Dielectric relaxations in new liquid-crystalline divinyl and diepoxy monomer”, Konferencja: XIV Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications), CLC 2001, Zakopane, 3-7.09.2001 (poster).
 2. Bąk, H. Galina, B. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, T. Pakuła, „Basic physical properties and dipole moments of a series of newly synthesized divinyl and diepoxy monomers”, Konferencja: 2nd International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications, Leipzig, Niemcy, 2-6.09. 2002 (poster).
 3. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, G. W. Bąk, T. Pakuła, „Molecular properties of a few new liquid crystalline materials”, Konferencja: XV Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications), CLC 2003, Zakopane, 13-17.09.2003 (poster).
 4. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, G. W. Bąk, T. Pakuła, „Dielectric properties of the new liquid crystalline epoxy monomers and the curing products”, Konferencja: XV Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics and Applications), CLC 2003, Zakopane, 13-17.09.2003 (poster).
 5. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, H. Galina, T. Pakuła, „Development of liquid crystalline order during cure of mesogenic epoxy resins”, Konferencja: Polymer Networks 2004, 17th Polymer Networks Group Meeting, Bethesda, MD, USA, 15-19.08.2004 (komunikat ustny).
 6. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, G.W. Bąk, H. Galina, T. Pakuła, „Physical properties of some cured epoxide compounds with nematic and smectic-B order, Konferencja: 16TH Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics & Applications), Stare Jabłonki, 18-21.09.2005 (poster).
 7. Włodarska, G. Bąk, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, T. Pakuła, „Influence of liquid crystalline ordering on molecular structure and dielectric response of some cured nematic epoxy materials”, Konferencja: 4th Conference International Dielectric Society and 9th International Conference Dielectric and Related Phenomena, IDS and DRP 2006, Poznań, 3-7.09.2006 (poster).
 8. Włodarska, G. Bąk, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, T. Pakuła, „Dielectric monitoring of curing process for some epoxide-amine thermosets”, Konferencja: 4th Conference International Dielectric Society and 9th International Conference Dielectric and Related Phenomena, IDS and DRP 2006, Poznań, 3-7.09.2006 (poster).
 9. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, G.W. Bąk, H. Galina, R. Ledzion, „Liquid crystalline polymer networks based on nematic epoxy resin with azoxy group”, 17th Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics & Applications), Augustów, 17-22.09.2007 (poster).
 10. Włodarska, G. Bąk, A. Schönhals, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Dielectric study of cured epoxy resin with mesogenic unit”, Konferencja: 5th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications (BDS2008), Lyon, Francja, 26-29.08. 2008 (poster).
 11. Włodarska, A. Schönhals, G. Bąk, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Dielectric relaxation in diepoxy nematics at elevated temperatures”, Konferencja: 5th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications (BDS2008), Lyon, Francja, 26-29.08. 2008 (poster).
 12. Galina, B. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, „Anisotropic epoxy networks”, Konferencja: 19th Polymer Networks Group Meeting, PNG 2008 Polymer Networks: Chemistry, Physics, Biology and Applications, Larnaka, Cypr, 22-25.06.2008 (wykład na zaproszenie).
 13. Galina, B. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, „Liquid-crystalline epoxy resins as matrices for anisotropic composites”, Konferencja: 3-rd Interntional Conference AIRTEC 2008 „Supply on the wings”, Frankfurt, Niemcy, 11-13.11.2008 (komunikat ustny).
 14. Murias, B. Mossety-Leszczak, H. Galina: „A study on improving flame resistance of epoxy resins”, Konferencja: 5th Saint-Petersburg Conference of Young Scientists with international participation „Modern Problems of Polymer Science”, Saint-Petersburg, Rosja, 19-22.10. 2009 (poster).
 15. Galina, B. Mossety-Leszczak, M.Włodarska, „Liquid crystalline epoxy resins and their applications in nano-engineering”, Konferencja: The First FP7 Workshop „Nanostructured ceramics and nanocomposites – Challenges and perspectives”, Novi Sad, Serbia, 3-6.12.2009 (komunikat ustny).
 16. Murias, H. Galina., B. Mossety-Leszczak, „Effects of silicon and phosphorus compounds on mechanical properties and flame retardancy of epoxy-amine networks and nanocomposites”, Konferencja: The First FP7 Workshop „Nanostructured ceramics and nanocomposites – Challenges and perspectives”, Novi Sad, Serbia, 3-6.12.2009 (poster).
 17. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, G. Bąk, H. Galina, „Application of dynamic dielectric spectroscopy to determining phase transition temperatures”, Konferencja: XIX Czech-Polish Seminar, Structural and ferroelectric phase transitions, Telc, Czechy, 24-28.05.2010 (poster).
 18. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, A. Maj, G. Bąk, H. Galina, M. Izdebski, „Dielectric response of cured epoxy resins based on biphenyl group in wide range of temperature”, Konferencja: 6th International Conference on Broadband dielectric spectroscopy and its Applications, Madryt, Hiszpania, 7-10.09.2010 (poster).
 19. Heneczkowski M., B. Mossety-Leszczak, P. Murias, M. Oleksy, H. Galina, „Synthesis and characterization of resins used in manufacturing composite materials for aviation industry”, Konferencja: 5-th International Conference AIRTEC 2010 „Supply on the wings”, Frankfurt, Niemcy, 2-4.11.2010 (komunikat ustny).
 20. Heneczkowski, M. Oleksy, B. Mossety-Leszczak, P.Murias, R. Oliwa, P. Ostyńska., H. Galina, „Epoxy resins of reduced flammability for aviation industry”, Konferencja: Polymers for Advanced Technologies 2011, Łódź, 2-5.10.2011 (komunikat ustny).
 21. Galina, M. Heneczkowski, B. Mossety-Leszczak, P. Ostyńska, M. Oleksy, R. Oliwa, B. Zawiła, P. Murias, „Composite materials of improved toughness and thermal resistance based on epoxy resins”, Konferencja: 16th International Dresden Lightweight Engineering Symposium, Drezno, Niemcy, 14-15.06.2012 (poster).
 22. Galina, M. Heneczkowski, B. Mossety-Leszczak, P. Murias, P. Ostyńska, M. Oleksy, R. Oliwa, B. Zawiła, „Composite materials of improved toughness and thermal stability for aviation industry”; Konferencja: 16th International Dresden Lightweight Engineering Symposium, Drezno, Niemcy, 14-15.06.2012 (poster).
 23. Miniewicz, B. Mossety-Leszczak, J. Girones, P. Karpiński, H. Galina, M. Dutkiewicz, „Optical Kerr effect in nematic doped with azo-benzene functionalized POSS nanoparticles”, Konferencja: Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & International Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-IQEC), Munich, Niemcy, 12-16.05. 2013 (poster).
 24. U. Szeluga, S. Pusz, B. Nagel, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Epoxy/carbon comopsites. The curing behaviour and morpholgy depended on the degree of structure order", Konferencja: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2014, Albena, Bułgaria, 17-26.06. 2014 (komunikat ustny).
 25. Galina, P. Ostyńska, B. Mossety-Leszczak, „Aliphatic epoxy elastomers”, Konferencja: 22nd Polymer Networks Group Meeting (PNG) and the 10th Gel Symposium, Tokyo, Japonia, 10-14.11.2014 (poster).
 26. Włodarska M., Mossety-Leszczak B., Bąk G.W., Kisiel M., Dłużniewski M., Okrasa L., „Epoxy matrix with triaromatic mesogenic unit in dielectric spectroscopy observations”, Konferencja: 3XIVth INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR SPECTROSCOPY From Molecules to Functional Materials, Białka Tatrzańska, 3-7.09.2017 (komunikat ustny).
 27. Włodarska M., Mossety-Leszczak B., Bąk, „Structure and Molecular Organization in Selected Nematic Epoxy Networks”, Konferencja: XVth International Conference on Molecular Spectroscopy, FROM MOLECULES TO MOLECULAR MATERIALS, BIOLOGICAL MOLECULAR SYSTEMS AND NANOSTRUCTURES, Konferencja: Wrocław-Wojanów, 15-19.09.2018 (poster).
 28. Strachota A., Horodecka S., Mossety-Lesczak B., Šlouf M., Zhigunov A., „Copolymers based on polydimethylsiloxane and liquid-crystalline building blocks as reversible elastomers with smart material properties in solid state and melt”, Konferenjca: MIKROSKOPIE 2020 (CSMS CONFERENCE) ON-LINE, 6-7.10,.2020 (komunikat ustny).

 Wystąpienia na konferencjach o zasięgu krajowym:

 • prezentowane osobiście:
 1. Bukowski, B. Mossety-Leszczak, „Synteza estrów glicydylowych kwasów akrylowych”, Konferencja: Jubileuszowy Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem, Warszawa 12-15.09.1994 (poster).
 2. Galina, B. Mossety-Leszczak, „Synteza monomerów epoksydowych z mezogenem”, Konferencja: XLI Zjazd Naukowy PTCh i SIiTPCh, Wrocław, 14-18.09.1998 (poster).
 3. Galina, B. Mossety-Leszczak, M. Włodarska , G. W. Bąk, „Synthesis of epoxy monomers with mesogens”, Konferencja: III Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 3, „Technologia chemiczna na przełomie wieków”, Gliwice, 5-8.09.2000 (poster).
 4. Bąk, H. Galina, B. Mossety-Leszczak, T. Pakula, M. Włodarska, „Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe”, Konferencja: IV Kongres Technologii Chemicznej TECHEM4, Łódź, 8-12.09.2003 (komunikat ustny).
 5. Galina, B. Mossety-Leszczak , M. Włodarska , G. W. Bąk, „Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe”, Konferencja: V Kongres Technologii Chemicznej TECHEM5, Poznań, 11-15.06.2006 (komunikat ustny).
 6. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, G. Bąk, M. Kowalik, „Wpływ budowy grupy mezogenicznej na właściwości ciekłokrystalicznych żywic epoksydowych”, Konferencja: XVII Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne, Polanica Zdrój - Wrocław, 13-17.09.2010 (wykład na zaproszenie).
 7. Mossety-Leszczak, H. Galina, P. Ostyńska, H. Maciejewski, M. Dutkiewicz, „Synteza klatkowych sferokrzemianów zawierających azowe ugrupowania mezogeniczne”, Konferencja: 7 Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 7, Kraków, 8-12.07.2012 (komunikat ustny).
 8. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, M. Kowalik, „Określenie wpływu pola magnetycznego na właściwości utwardzonych ciekłokrystalicznych kompozycji epoksydowych”; Konferencja: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7.06.2013 (komunikat ustny).
 9. Mossety-Leszczak, M. Oleksy, P. Szałański, B. Strachota, A.Strachota, „Synteza uporządkowanych kompozytów epoksydowych z dodatkiem modyfikowanego montmorylonitu”; Konferencja: 8. Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 8, Surowce - Energia - Materiały, Rzeszów, 30.08-4.09.2015 (poster).
 10. Mossety-Leszczak B., H. Galina, S. Lemiech, M. Włodarska, U. Szeluga, A. Tercjak, „Wpływ pola magnetycznego na morfologię kompozycji ciekłokrystalicznej żywicy epoksydowej z napełniaczem węglowym”; Konferencja: 8. Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 8, Surowce - Energia - Materiały, Rzeszów, 30.08-4.09.2015 (poster).
 11. Marchel M., Mossety-Leszczak B., Walczak M., „OCENA REAKCJI ROŚLIN KUKURYDZY (ZEA MAYS) NA OBECNOŚĆ ŚCIERU GUMOWEGO W PODŁOŻU”, Konferencja: III Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”, Gliwice, 29-30.10.2019 r. (wystąpienie ustne).
 • prezentowane przez współautorów:
 1. Bukowska, W. Bukowski, B. Mossety-Leszczak, „Addycja wybranych kwasów karboksylowych do epichlorohydryny w obecności bezwodnika chromowego” Konferencja: Jubileuszowy Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem, Warszawa 12-15.09.1994 (poster).
 2. Galina, G. Groszek, B. Mossety-Leszczak, „Makromonomery – sposoby wytwarzania i zastosowanie, Konferencja: II Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 2, Wrocław, 15-18.09.1997 (poster).
 3. Galina, B. Mossety-Leszczak, „Synteza monomerów epoksydowych z mezogenem”, Konferencja: XLII Zjazd Naukowy PTCh i SIiTPCh, Rzeszów, 6-10.09.1999 (poster).
 4. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Synteza i sieciowanie nowych ciekłokrystalicznych monomerów epoksydowych”, Konferencja: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 9-13.09.2002 (komunikat ustny).
 5. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, G.W. Bąk, H. Galina, T. Pakula, „Procesy relaksacyjne w sieciowanych diepoksydowych materiałach ciekłokrystalicznych, Konferencja: XIV Ogólnopolska Konferencja „Kryształy Molekularne”, Częstochowa- Złoty Potok, 21-25.09.2004 (poster).
 6. Włodarska, G.W. Bąk, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Porównanie właściwości fizycznych wybranych materiałów ciekłokrystalicznych różniących się długością molekuły”, Konferencja: XVI Ogólnopolska Konferencja „Kryształy Molekularne”, Poznań-Błażejewko, 8-12.09.2008 (komunikata ustny).
 7. Włodarska, G.W. Bąk, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Obserwacja kinetyki procesu sieciowania materiałów epoksydowych na podstawie zmian przewodnictwa jonowego”, Konferencja: XVI Ogólnopolska Konferencja „Kryształy Molekularne”, Poznań-Błażejewko, 8-12.09.2008 (poster).
 8. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, „Żywice i sieci epoksydowe o właściwościach anizotropowych”, Konferencja: VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25.06.2009 (komunikat ustny).
 9. Galina, B. Mossety-Leszczak, „Wybrane zastosowania teorii grafów w nauce o polimerach”, Konferencja: 52 Zjazd PTCh i SITPChem, Łódź, 12-16.09.2009 (komunikat ustny).
 10. Włodarska, M. Pasiński, G. Bąk, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Badania dielektryczne materiałów ciekłokrystalicznych opartych na benzoesanie fenylu w komórkach z warstwą porządkującą”, Konferencja: XVII Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne, Polanica Zdrój - Wrocław, 13-17.09.2010 (poster).
 11. Oleksy, H. Galina, M. Heneczkowski, B. Mossety-Leszczak, G. Budzik, „Nano­kompozyty na osnowie żywic chemoutwardzalnych stosowane w technologii odlewania próżniowego”, Konferencja: II Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki, Krasiczyn, 6-8.07.2010 (komunikat ustny).
 12. Oleksy, H. Galina, M. Heneczkowski, B. Mossety-Leszczak, G. Budzik, „Nanokompozyty na osnowie żywicy epoksydowej stosowane w przemyśle lotniczym”, Konferencja: II Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki, Krasiczyn, 6-8.07.2010 (komunikat ustny).
 13. Oleksy, M. Heneczkowski, R. Oliwa, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Kompozyty nienasyconej żywicy poliestrowej z dodatkiem bentonitów modyfikowanych silseskwioksanami”, Konferencja: XX Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, Wrocław, 12-14.09.2011 (komunikat ustny).
 14. Galina, B. Mossety-Leszczak, P. Ostyńska, „Badanie reaktywności metodami analizy termicznej”Konferencja: XX Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, Wrocław, 12-14.09.2011 (komunikat ustny).
 15. Włodarska, A. Schönhals, G.W. Bąk, B. Mossety-Leszczak, J. Gutmann, H.J. Butt, H. Galina, „Dielektryczne i strukturalne badania usieciowanego ciekłokrystalicznego materiału epoksydowego”, Konferencja: XVIII Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne, Gdańsk - Wyspa Sobieszewska, 10-14.09.2012 (poster).
 16. Włodarska, A. Dziewirz, G.W. Bąk, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Właściwości elektryczne matryc epoksydowych opartych na wybranych monomerach nematycznych”, Konferencja: XVIII Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne, Gdańsk - Wyspa Sobieszewska, 10-14.09.2012 (poster).
 17. Ostyńska, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, „Reaktywność sferokrzemianów zawierających ugrupowania epoksydowe i ich kompozycje”; Konferencja: Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7.06.2013 (poster).
 18. Ryczek, J. Czech-Polak, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Heneczkowski, „Hiperrozgałęzione polimery kwasu 3,5-diaminobenzoesowego i 4,4’-diamino­difenylometanu jako modyfikatory poliamidu 6”; Konferencja: 8. Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 8, Surowce - Energia - Materiały, Rzeszów, 30.08-4.09.2015 (poster).
 19. Walczak, P. Małek, B. Mossety-Leszczak, A. Ryczek, H. Galina H, „Polimery gwiaździste z biodegradowalnymi ramionami poliestrowymi”; Konferencja: 8. Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 8, Surowce - Energia - Materiały, Rzeszów, 30.08-4.09.2015 (poster).
 20. Bereska, K. Czaja, J. Iłowska, B. Mossety-Leszczak, Ł. Byczyński, A. Bereska, „Rozgałęziona poliamina alifatyczna jako utwardzacz do żywic epoksydowych - synteza i właściwości”; Konferencja: 8. Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 8, Surowce - Energia - Materiały, Rzeszów, 30.08-4.09.2015 (wystąpienie ustne).
 21. Włodarska M., Bąk G.W., Mossety-Leszczak B., Kisiiel M., „Badania dielektryczne ciekłokrystalicznych sieci epoksydowych i ich kompozytów”, Konferencja: XXI Kryształy Molekularne 2018, Łódź-Kolumna, 03-07.09.2018 (wystąpienie ustne).
 1. Walczak M., Galina H., Lechowicz J.B., Ryczek A., Mossety-Leszczak B., Zioło A., „Polimery hiperrozgałęzione i ich rola w medycynie XXI wieku”, Konferencja: IlI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie (on-line), Łódź, 3.11.2020 (wykład).
 2. Walczak M., Galina H., Lechowicz J.B., Ryczek A., Mossety-Leszczak B., Zioło A., „Polimery hiperrozgałęzione i ich rola w medycynie XXI wieku”, Konferencja: IlI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie (on-line), Łódź, 3.11.2020 (wykład).
 3. Zioło A., Mossety-Leszczak B., Kisiel M., Walczak M., „Polikaprolakton w medycynie”, Konferencja: IlI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie (on-line), Łódź, 3.11.2020 (poster).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję